Disclaimer

Disclaimer voor www.feltbee.com

Feltbee (Kamer van Koophandel: 52424251), verleent je hierbij toegang tot www.feltbee.com (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Feltbee behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen aan haar klanten te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Feltbee spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Feltbee.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Feltbee.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feltbee nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten alsmede alle teksten en foto’s liggen bij Feltbee.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten, teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Feltbee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten, teksten en foto’s anders aangegeven is.