Disclaimer voor www.feltbee.com/Cherrybee.nl

Feltbee/Cherrybee (Kamer van Koophandel: 52424251), verleent je hierbij toegang tot www.cherrybee.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Feltbee/Cherrybee behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen aan haar klanten te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Feltbee/Cherrybee spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Feltbee/Cherrybee.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Feltbee/Cherrybee.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feltbee/Cherrybee nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.