Privacyverklaring

Cherrybee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Cherrybee gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  1. Als je een bestelling plaatst, heb ik je naam, e-mailadres en adres nodig om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  2. Voor de betaling van je bestelling zijn je naam en betaalgegevens nodig.
  3. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt je voornaam en e-mailadres gevraagd. Wanneer je in het afgelopen half jaar een bestelling geplaatst hebt, kun je ook nieuwsbrief ontvangen. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief met de afmeld link die in de nieuwsbrief staat.
  4. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
  5. Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

 

Samenwerking met derde partijen

Cherrybee werkt samen met de volgende partijen:

  1. Shops United ontvangt je naam,adres en e-mailgegevens voor het versturen van je bestelling alsmede om je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Shops United voor meer informatie.
  2. DHL ontvangt je naam en adresgegevens voor het versturen van je bestelling alsmede om je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van DHL voor meer informatie.
  3. Mollie ontvangt je naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie.
  4. TransIP is de host van deze webwinkel. Alle gegevens die je via mijn webwinkel ter beschikking stelt worden opgeslagen op de beveiligde servers van TransIP. TransIP heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
  5. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maak ik gebruik van MailChimp. MailChimp heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Cherrybee verkoopt je gegevens niet

Cherrybee zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.
Ook de door mij ingeschakelde derden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 5 jaar bewaard.
Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door Cherrybee opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen.
Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@cherrybee.nl
Via dit e-mailadres kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.
In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Cherrybee en kom je er met mij niet uit?
Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding

Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.
Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn.
In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

 

Contactgegevens:

Cherrybee
Watercirkel 334
1186NE Amstelveen

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik uitsluitend via WhatApp bereikbaar op nummer: 06  53 33 43 45 of via e-mail : info@cherrybee.nl